Inte tid för resa nu

Har du planerat att besöka Göteborg i höst eller till vintern? Den 29 oktober 2020 beslutade VG-regionen att vidga de allmänna råden på grund av hög spridning av coronaviruset för att minska de sociala kontakterna. Det betyder att vi inte ska röra på oss lika mycket, i alla fall inte utöver de resor som är nödvändiga.

Spridningen av coronaviruset är relativt hög i hela regionen. Därför kommer ingen del lidrigare undan från de gällande råden.

Rekommendationerna innebär att vi ska begränsa vårt umgänge till personer vi lever med och till personer vi vanligtvis träffar regelbundet. Tillfälliga kontakter och nya kontakter ska undvikas i det längsta.

Rekommendationerna innebär att vi ska hålla oss ifrån trånga platser. Butiker och restauranger är exempel på platser som bör undvikas. Naturligtvis kan butiker och restauranger arrangera sina lokaler på ett sådant sätt att det går att vistas därinne säkert och på avstånd.

Du som bor och lever i en region med mindre smitta ska just nu överväga om det är nödvändigt att besöka VG-regionen och särskilt Göteborg med omnejd som är hårdast drabbat av smittspridning.

När de allmänna råden tas tillbaka är alla välkomna till Göteborg igen.

30 Oct 2020