Slott i Göteborg

Vill du se ett slott när du ändå är i Göteborg? Det finns ett par som faktiskt är slott, några som ser ut som slott och ett som heter slott men inte ser ut som det.

Läser mer om dessa sevärda byggnader.

Överås slott

Överås slott är en pampig byggnad från 1860-talet av byggmästare A. Krüger efter ritning av arkitekten V. Bulnois. Den första ägaren var James Dickson med familj. Slottet ligger i Överås som är en del av Örgryte i Göteborgs östra centrum.

Det finns en stor tomt framför byggnaden och en park, överåsparken, bakom byggnaden. Idag kan man hyra in sig för att ha fest eller konferens.

Läs mer om överås slott och se på vackra bilder.

Gunnebo slott

Gunnebo slott ligger inte i Göteborg utan i östra Mölndal. Det ligger ändå inom storgöteborg. Byggnaden i dess nuvarande form uprättades på 1790-talet och ägdes av John Hall den äldre, övertogs och förlorades av John Hall den yngre.

Slottet ligger i ett vackert naturområde och har en egen park som sträcker sig mot stensjön. Idag finns det omfattande trädgårsodlingar på fastigheten som bedrivs på ekologiskt vis. Det finns också ett omtyckt café och restaurang som till stora delar serverar grödor från sina egna odlingar.

Det finns också möjlighet för en rad kulturella aktiviteter på Gunnebo och för fysiska aktiviteter.

Läs mer om Gunnebo Slott.

Stora torp

Stora torp är inget stort torp utan en slottsliknande herrgårdsbyggnad. Den ligger i området med samma namn, vilket är i örgryte i direkt anslutning till delsjöområdets grönområde. Byggnaden har fått sin nuvarande form under 1870-talet. Dessförinnan stod det andra byggnader på fastigheten som har anor från 1500-talet.

Byggnaden har tidigare ägts av Göteborgs stad, därefter Skogssällskapet, men ägs idag av Varbergs Stenfastigheter. På 1600-talet ägdes fastigheten av Herman Wrangel, På 1700-talet ägdes den av familjen Prytz. På 1800-talet ägdes fastigheten av David Carnegie och köptes 1865 av Oscar Ekman. Fram till dess hade det varit en träfastighet. Denna brann ned 1871 och därefter lät Ekman bygga den nuvarande byggnaden i sten. Arkitekt är Axel Kumlien.

Intill slottet ligger en stor gräsbeklädd park omgiven av ädelskog.

Wilhelmsberg

Wilhelmsberg ligger på Danska vägen 8, ett stenkast från Överås slott, och upprättades 1870 av Julius Lindström. Arkitekt är Victor von Gegerfelt som fick sin inspiration från ett slott i Normandie. Byggnaden är inte i verklig mening ett slott utan slottsliknande.

Byggnaden med sin franska stil och oregelbundenheter är sevärd. Kan betraktas på håll från Danska vägen.

Drottning kristinas jaktslott

Denna byggnad är mycket speciell med tanke på namnet. För det första är det inte, och har aldrig varit, ett slott. Inte ens ett jaktslott. För det andra har det inte ägts av eller haft någon relation till Drottning Kristina. Så vad är det?

Huset är ett korsvirkeshus och ett kulturminne som har stor historisk betydelse i Göteborg. Det är den enda byggnaden som finns kvar från 1800-talet inom vallgraven. Den ser lite malplacerad ut bland de andra byggnaderna.

Byggnaden är från första halvan av 1700-talet. Den har bebotts av ett flertal ägare. Det är något oklart hur byggnaden har fått sitt namn men en gissning är att det i slutet av 1700-talet låg en krog i huset och att den regelbundet besöktes av besättningsmän från skeppet Christina Regina. Dessa besökare kan ha givit krogen namnet eller på något sätt bidragit till det.

Även om det inte är ett riktigt slott så är det en sevärd byggnad mitt i Göteborg.

 

22 Jul 2021